Institut aplikovaného výzkumu z.s.

Náš tým:

Ing. Radek Kratochvíl, Ph.D.
Ph.D, Ing., Bc. - ČVUT FD, České vysoké učení technické, Fakulta Dopravní
obor - Management a ekonomika dopravy a telekomunikací
disertační práce na téma: Ekonomický model komunikačního webového portálu (vytvoření matematicko-ekonomického modelu, který pomocí klastrové analýzy a s využitím reálných dat zefektivňuje a optimalizuje prodej internetových služeb)
Praxe: VŠ učitel, vědecký pracovník, projektant

Ing. Vladimír Douda, Ph.D.
Ph.D, Ing., Bc. - ČVUT FD, České vysoké učení technické, Fakulta Dopravní
obor - Management a ekonomika dopravy a telekomunikací
disertační práce na téma: Modelování krizového řízení a kontinuity podnikání telekomunikační firmy
Praxe: VŠ učitel, vědecký pracovník, projektový manažer

Mg. Jana Růžičková
Mgr. - Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
obor - Mezinárodní vztahy a Evropská studia
Praxe: vědecký pracovník, procesní specialista

Spolupracovníci:

Doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
Ing. 1975, FEL ČVUT Praha, obor: Technická kybernetika - Teorie řízení
CSc. 1980, ÚTIA ČSAV, obor Technická kybernetika
Doc. 2003, FD ČVUT, obor Inženýrská informatika
Praxe: 1985-1995 vědecký pracovník v ÚTIA ČSAV práce v oblasti bayesovské statistiky
            1998-dosud VŠ učitel na FD ČVUT a ÚTIA AV ČR výuka statistiky práce v oblasti statistické analýzy dat

PhDr. Daniela Hrehová PhD., MBA
1987 - odbor SjL– D, štátnica, FF Prešov UPJŠ Košice
1989 - rigorózna skúška, odbor SjL, udelenie titulu PhDr., FF Prešov UPJŠ Košice
2006 - dizertačná skúška, udelenie titulu, PhD., FF PU v Prešove
2018 - Postgraduálne štúdium Master of Business Administration, Etika v Manažmente, Vysoká škola medzimárodného podnikania ISM, Slovakia v Prešove
Praxe: Vedoucí katedry společenských věd, Technická univerzita v Košicích, Slovenská republika

Výběr řešených projektů:

Ekonomicko/matematický model komunikačního webového portálu
- obecný model pro využití internetovými obchody k zajištění vyšší efektivnosti a optimalizace jejich prodeje na základě znalosti historických dat
- model využivá práce s big daty, klastrovou analýzu, práci s n-rozměrnýcm prostorem, odhad pravděpodobnosti

Modelování krizového řízení a kontinuity podnikání telekomunikační firmy
- konkrétní model zaměřen na využití v telekomunikační společnosti, po úpravě možné jiné oborové využití 
- model využivá počítačové zpracováním statistických dat velkých objemů (big data), klastrovou analýzu, experimentální analýzu

inPage - website, domain and webhosting easily